FERENCOWICZ Józef Bohdan (7-7-2). PRO MEMORIA Ur. 9.10.1890 w Starym Olkuszu ? poległ 27.09.1939 w Szacku. Syn Florentyna i Jadwigi z d. Krumpl; współtwórca Sokoła w Belgii; wiceprezes Polskiego Zachodnioeuropejskiego Związku Sokolego; współorganizator. PDS w Belgii; 3 pluton, sekcyjny; instruktor szkoły podofic. 1 PP. w Częstochowie (XI 1914); w kier. oddz. wywiadowczego w Częstochowie; od VII 1915 w POW; oficer POW (III 1917); uczestnik wojny z bolszewikami (9 PP.); kpt. WP; absolwent kursu dow. baonów w Rembertowie (1920-21); dow. baonu sztabowego 9 PP.; nast. w sztabach 3 DP Leg. w Zamościu i 7 PP. w Chełmie Lubelskim; mjr (1928); od 1929 w Biurze Personalnym MSW; szef Przysposobienia Wojskowego i WF w dow. KOP (1929-39); ppłk; oficer sztabu w Zgrupowaniu KOP gen. W. Orlicz-Ruckemanna IX 1939.

 FERENCOWICZ Władysław (7-7-2). PRO MEMORIA. Ur. 24.01.1894 w Lgowie (gub. kurska) ? brak danych o miejscu i dacie zgonu. Syn Władysława i Zofii; czł. PDS; 3 pluton; od III 1915 w 3 baonie 1pp.; komendant posterunku wywiadowczego 1 Bryg. w Częstochowie (1916), a nast. komendant I Obwodu Okręgu V a Częstochowa POW; aresztowany (więzienie w Częstochowie, obozy w Havelbergu i Modlinie; do VIII 1917); od XI 1918 w WP; uczestnik wojny z bolszewikami ps. ?Graf?; kpt.; losy nieznane od 17 VIII 1920 kiedy to został wzięty do niewoli przez bolszewików [J.M.M.].

Praca w NWW

Poznaj aktualne oferty pracy i wolontariatu.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
295446