KRUK-ŚMIGLA Jan (8-18-15). Ur. 17.05.1895 w Wiśniowej koło Wieliczki, zm. 14.03.1976. Ppłk dypl. Gimnazjum w Krakowie, tam też wstąpił do PPS i Związku Strzeleckiego.

Od sierpnia 1914 służył w l PP Legionów Polskich, z którym przeszedł cały szlak bojowy, awansował do stopnia sierżanta i był czterokrotnie ranny. Po kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Legionów, został wcielony do armii austriackiej, a następnie wysłany na front włoski, gdzie dowodził plutonem. Po odniesieniu kolejnej rany w XII 1917 nad rzeką Piawą, wrócił do Krakowa i rozpoczął studia prawnicze na UJ. Organizował tam Legię Akademicką. Od 1 XI 1918 na czele 1 komp. tej Legii rozbrajał w Krakowie Austriaków. Podczas wojny 1918-1921 w stopniu ppor. a później kpt. szkolił wojsko jako d-ca kompanii i batalionu zapasowego. W l. 1922 do 1930 był d-cą kompanii, a później batalionu l PP Legionów w Wilnie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Wojennej i awansie do stopnia ppłka dypl. w 1932, został skierowany do pracy sztabowej, a w lutym 1938 objął dowództwo 85. PP w Nowej Wilejce. Brał udział w kampanii wrześniowej na czele 85. PP (19DP) w składzie Armii Prusy. W walkach od 18 do 20 IX jego zgrupowanie zostało rozbite, a on sam dostał się dzień później do niewoli. Więziony był w różnych obozach jenieckich m.in. w karnym obozie Silberberg (Srebna Góra). Po uwolnieniu z niewoli przez wojska alianckie, wrócił w XI 1945 roku do Polski. Początkowo pracował w Biurze Aprowizacji w Tenczynku, a później mając kłopoty ze znalezieniem pracy wyjechał na Dolny Śląsk do Dzierżoniowa. Pracował tam jako radca prawny Zakładów Diora, aż do przejścia na emeryturę w 1964. Od 1965 zamieszkał u córki we Wrocławiu i zajął się opracowaniem wniosków odznaczeniowych żołnierzy 19DP, dla działającej przy ZBOWID ? Podkomisji Odznaczeń Bojowych. Sam został wówczas odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Za walki w Legionach był wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Jest autorem dziennika legionowego lat 1915-1917 wydawanego w 2004, w opracowaniu dra Jerzego Kirszaka, pt.: ?Za wierną służbę Ojczyźnie?. [Córka, Helena Drozd i Jerzy Kirszak (IPN-Wrocław) w: Wrocławska Gazeta Polska ? VI 1995].

Praca w NWW

Poznaj aktualne oferty pracy i wolontariatu.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
295436