Czy pamiętacie Państwo festyn osiedlowy? Nasze wrześniowe spotkanie było  okazją do rozmów o problemach naszych mieszkańców. Wówczas to podjęliśmy pierwszą próbę zachęcenia Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat Sępolna. Na tablicach umieściliśmy pytania: Które miejsca lubisz? Których miejsc nie lubisz? Co należy naprawić? Co ty możesz zrobić?

 

Wielu z Państwa zaangażowało się w odpowiedzi. Wszystkie wypowiedzi skrupulatnie zgromadziliśmy. 

Kwestie poruszone na tablicy p.t. ?Co należy naprawić?? koncentrowały się wokół takich tematów jak: sprzątanie po swoich psach, bałagan przy śmietnikach i fatalne rozlokowania śmietników na osiedlu, brak ławek, uzupełnienie placu zabaw centralnej części Sępolna o huśtawki i miejsca zacienione, naprawienie chodników i ulic na Osiedlu, uporządkowanie polan rekreacyjnych, przywrócenie do użytku placów zabaw na Libelta oraz na rogu Monte Casino/ Kosynierów Gdyńskich i odnowienie muszli koncertowej. Proponowaliście Państwo także rozwiązania porządkowe w szerokim rozumieniu tego słowa, takie jak: karanie osób palących śmieciami, karanie osób pijanych na placach zabaw, karanie właścicieli niesprzątających po swoich psach, karanie za bałagan przy kubłach, karanie osób bazgrających sprejami na ścianach, zainstalowanie spowalniaczy ruchu, zmianę organizacji ruchu na jednokierunkową na ulicach: Becka, Potebni, Nullo, Okrzei, Kasprzaka, zorganizowanie więcej patroli, przygotowanie informacji o sposobie gospodarowania odpadami i naklejanie ich na kontenerach, zmianę lokalizacji kontenerów na duże gabaryty i odpady zielone np. raz na początku ulicy, potem w jej środkowej części, następnie na końcu. Były także pomysły na nowe obiekty na naszym Osiedlu: bary z domowym jedzeniem, małą pracownię artystyczną, świetlicę dla dzieci, elegancką restaurację na wieży kościoła ewangelickiego. 

Jak widać problemów zgłosiliście Państwo wiele i nie wszystkie da się rozwiązać szybko i bezboleśnie. Część spraw Rada Osiedla stara się rozwiązywać podczas prac bieżących, jednak większość z nich wymaga zaangażowania zarówno władz Wrocławia, jak i społeczności lokalnej. Wszystkie z nich są tak samo ważne, ponieważ dotykają bezpośrednio naszych mieszkańców, nie da się jednak zrobić ich jednocześnie. 

Dzieci kolorujące makietę Sępolna. Festyn 2014

 

Warto w tym miejscu przypomnieć jak wyglądały zeszłoroczne projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2014 r. nasze osiedla złożyły 14 projektów, które dotyczyły poprawy chodników, organizacji miejsc zielonych, w tym placów zabaw, boisk rekreacyjno-sportowych oraz organizacja miejsc parkingowych wraz z zielenią towarzysząca.  Finansowanie otrzymały 4 projekty, z czego 3 mieszczące się w pierwszej grupie o kwocie projektu do 100 tys. zł, gdzie nie liczyła się liczba głosów ponieważ wszystkie projekty w tej kategorii w 2014 r. otrzymały finansowanie. Jest to sukces aktywności społecznej naszych mieszkańców - to dzięki ich zaangażowaniu będą realizowane te projekty, jednak należy mieć świadomość, iż w kolejnej edycji nawet w kategorii najmniejszych projektów może decydować liczba głosów. Projekty przewidziane do realizacji w 2015 roku dotyczą: terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Biskupina i Sępolna przy XI LO przy ul. Spółdzielczej, oświetlenia przy ulicy Smętnej, placu zabaw przy przedszkolu na ul. Dembowskiego oraz siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Chełmońskiego.

W sumie na projekty z naszego osiedla zostało oddanych: 15_782 głosów, w tym 7556 głosów oddano na projekt " Tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępolna". Z tego wynika, iż 8226 pozostałych głosów zdobyły inne projekty z naszego osiedla. Mimo tak dużej liczby, rozdrobnienie głosów na poszczególne projekty było tak duże, że niestety nie otrzymały finansowania te, które zebrały najwięcej z nich, czyli: "Modernizacja Obiektów Lekkoatletycznych przy Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu" (1929 głosów) i "Przebudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu" (1403 głosów).

Wrocławski Budżetu Obywatelski jest jedną z możliwości naprawiania swojego najbliższego otoczenia. Warunkiem, aby go uruchomić jest poparcie społeczności lokalnej. Bez podjęcia próby stworzenia listy projektów, harmonogramu ich składania, a następnie wypromowania ich, niestety, nie mamy szans z lepiej zorganizowanymi osiedlami.

Statystyki, tak jak i ograniczony budżet, są nieubłagane. Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) wynosi 20 mln złotych i jest przeznaczony dla całego miasta. Po dwóch latach doświadczeń wiemy już na pewno, że zgłoszenie wielu projektów powoduje rozproszenie głosów i w efekcie w większości przypadków brak realizacji inwestycji zgłoszonej do WBO. 

MAMY SZANSĘ TO PRZEDYSKUTOWAĆ. Władze lokalne zorganizowały dla kilku pilotażowych osiedli, w tym  Biskupina-Sępolna-Bartoszowic-Dąbia tzw. Laboratorium Obywatelskie. Prace Laboratorium będą polegały na czterech spotkaniach ze społecznością lokalną, prowadzonych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) oraz wolontariuszy. Efektem końcowym ich prac będzie próba wypracowania wspólnych projektów do WBO i kolejności ich składania. 

Harmonogram spotkań w szkole nr 45 na ulicy Krajewskiego:
- 13 lutego (piątek) godz. od 17 do 20 - mieszkańcy decydują, które z 
miejsc na osiedlach są wymagają dyskusji i rozwiązania najpilniejszych 
problemów, będzie też możliwość zgłoszenia problemów naszych osiedli
- 18 lutego ? dzieci ze szkoły nr 45 zbudują makietę z wybranymi podczas 
pierwszego spotkania miejscami
- 27 lutego (piątek) godz. od 17 do 20 i 6 marca (piątek) godz. od 17do 20 
? mieszkańcy będą mogli wskazać na makiecie główne wyzwania, zaproponują 
projekty, porozmawiają z urzędnikami i ekspertami. 

Warto zwrócić uwagę na nowatorskie podejście do spotkań. Brytyjska metoda "Planning For Real" daje możliwość wyrażenia swojej opinii bez konieczności zabierania głosu, która jest skuteczną barierą dla wielu osób. Praca na spotkaniach będzie koncentrowała się na mapach i makiecie wykonanej przez dzieci. Nikt nie będzie musiał walczyć o głos, ponieważ wystarczy napisać swoją uwagę na kartce i wpiąć ją w odpowiednim miejscu makiety. Zapewniamy jednocześnie, że znajdzie się także miejsce dla osób, które będą chciały dyskutować i zaprezentować swoje argumenty w szerszym gronie. 

Oby ten cykl spotkań poświęconych projektom Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego stał się początkiem szerszego myślenia o Naszej Wyspie. Zapraszam wszystkich serdecznie. 

Praca w NWW

Poznaj aktualne oferty pracy i wolontariatu.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
334151