Zbyt głośne imprezy organizowane przez spółkę Hala Ludowa były problemem numer jeden w maju, wziąwszy pod uwagę liczbę Państwa interwencji w Radzie Osiedla. Na nadmierny hałas, zbyt głośną muzykę i inne ?atrakcje?, niekiedy generowane już od 6.30 rano, skarżyli się mieszkańcy Dąbia oraz części Sępolna położonej najbliżej Parku Szczytnickiego. Ten sam problem mieli mieszkańcy sąsiednich Szczytnik po drugiej stronie ul. Mickiewicza. To już nie tylko pokazy multimedialnej fontanny, do których przywykliśmy, nie tylko majowe Juvenalia, ale także organizowane coraz częściej przez spółkę Hala Ludowa komercyjne imprezy na Pergoli. Hałas generowany jest podczas imprez, ale również w czasie prób nagłośnieniowych, np. o 6 rano w niedzielę.

Jak to jest z normami emisji hałasu podczas takich plenerowych imprez, w jaki sposób miasto, wydając zgodę na ich odbycie, przestrzegania tych norm pilnuje, wreszcie: co można zrobić, jeśli mamy przekonanie, że nie są one przestrzegane? - z tym zapytaniem zwróciliśmy się do właściwej komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pani Agnieszka Humeńczuk z Działu Emisji Energii i Zanieczyszczeń Wydziału Środowiska i Rolnictwa poinformowała Radę Osiedla, że w kwestii fontanny na Pergoli, urząd wydał decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu. Na podstawie ww. decyzji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie egzekwował od prowadzącego instalację przestrzeganie określonych w niej norm dopuszczalnego hałasu podczas pokazów multimedialnych Wrocławskiej Fontanny. Normy te, jak na tego typu instalację są bardzo wyśrubowane. Dla zabudowy jednorodzinej, która otacza Park Szczytnicki jest to 50 dB w godz. od 6 do 22 oraz 40 dB w godz. od 22 do 6. ?Nie wiem, w jaki sposób Hali uda się utrzymać taki poziom, chyba będą musieli wyłączyć fontannę? - mówi nam anonimowo inny urzędnik.

Powyższe dotyczy jednak tylko hałasu generowanego przez samą fontannę, którą - od czasu przeprowadzenia na prośbę Rady kontroli WIOŚ-u - i tak już ściszono. Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnych norm.

 Inaczej ma się_sprawa z kontrolą poziomu hałasu podczas imprez masowych. Pani Humeńczuk poinformowała nas, że ?na podstawie aktualnych przepisów nie ma możliwości ustalenia w drodze decyzji administracyjnej dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska podczas imprez masowych, a co za tym idzie brak jest podstaw do kontroli przestrzegania tychże norm hałasu?. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611) bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora m. in. wymogów w zakresie ochrony porządku publicznego. Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, udzielając zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, w decyzji określa warunki niezbędne do spełnienia przez organizatora podczas imprezy. 

Stwierdzenie niedotrzymania tych warunków może skutkować nakazem przerwania imprezy. Organami właściwymi do egzekwowania przepisów art. 51 Kodeksu wykroczeń (w przypadku zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego, również w trakcie trwania imprezy masowej) są policja i straż miejska. Nikt nie ma jednak złudzeń, że dzwonienie do tych instytucji akurat w sprawie przekroczenia norm hałasu niewiele pomoże.

Magistrat natomiast nie dysponuje ?jednostką specjalną?, która mogłaby taką kontrolę przeprowadzić. Wszak imprezy organizowane są poza godzinami pracy urzędników i nikt nie wyobraża sobie, że będzie musiał robić jakieś pomiary w niedzielę po 22.

WIOŚ nie przeprowadza kontroli imprez masowych, ponieważ stoi na stanowisku, że powinien to robić organ wydający zezwolenie na taką imprezę. Tak koło się zamyka, a mieszkańcy są pozostawieni samym sobie. Oczywiście normy hałasu dotyczące fontanny podczas imprez na niewiele się zdają, ponieważ... ?Jak oddzielić hałas z fontanny od hałasu pozostałej części imprezy?? - mówi nasz rozmówca z Wydziału Środowiska.

Dowiedzieliśmy się także, że ?tutejszy Wydział przekazał do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informację o zgłoszeniu przez Radę Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice oraz mieszkańca ul. Czarnoleskiej_ faktu uciążliwego hałasu_ oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych przez uczestników imprez masowych organizowanych na terenie Pergoli i Hali Stulecia. Zgłoszenie nieprawidłowości związanych z organizacją tego typu imprez będzie brane pod uwagę przy wydawaniu kolejnych zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej w tym rejonie?. Jednakże zezwolenie wydaje Miasto spółce miejskiej, więc raczej nie będzie problemów z uzyskaniem takiego dokumentu.

Budowanie głośnej instalacji rozrywkowej w miejscu zabudowy jednorodzinnej, dla której normy hałasu są bardzo wyśrubowane było decyzją wyjątkowo nietrafioną. Nie można winić mieszkańców, że hałas im przeszkadza, wszak nie wybudowali swoich domów przy autostradzie, świadomi uciążliwości, i teraz narzekają. Instalacja pojawiła się wśród istniejącej od stu lat zabudowy. Decyzja o jej postawieniu nosi wszelkie cechy arogancji decydentów lub po prostu zwykłej głupoty. Jednakże, jeżeli już zdecydowano się na jej postawienie, to  powinno się zadbać o prawa mieszkańców, które powinny być ?oczkiem w głowie? urzędników miejskich.

Praca w NWW

Poznaj aktualne oferty pracy i wolontariatu.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
270797