fot. społeczność Nie dla likwidacji linii E na portalu Facebook

 

9 marca rozpoczęły się konsultacje ?Planu zrównoważonego rozwoju zbiorowego transportu publicznego Wrocławia?. Temat bardzo istotny, który z mieszkańcami musi być skonsultowany. Sęk w tym, że? niemal nikt nie został o nich powiadomiony.

Również Rady Osiedli. Stale współpracująca z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice mieszkanka Sępolna, kiedy zapytała dyrektora Biura Partycypacji Społecznej Bartłomieja Świerczewskiego, dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani i czy nie warto by wiedzy o tych konsultacjach rozpowszechnić, otrzymała odpowiedź, że... skoro już wie, to niech sama informuje mieszkańców.

Informacja o konsultacjach transportowych - pomimo istnienia licznego i aktywnego zwykle Biura Partycypacji Społecznej - pojawiła się jedynie na miejskim portalu wroclaw.pl. Nie wysłano nawet zwyczajowo przyjętych zawiadomień do samorządów osiedlowych, chociaż o trwających w tym samym niemal czasie konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu utrzymania czystości magistrat poinformował. Niedopatrzenie?

W naszej opinii brak nagłośnienia akcji wynikał prawdopodobnie z tego, że temat komunikacji jest drażliwy, a w Planie nie uwzględniono żadnych propozycji zgłaszanych przez mieszkańców, np. we wnioskach do Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju. Jeżeli chodzi o problemy komunikacyjne Wielkiej Wyspy, nie uwzględniono wniosków o przedłużenie linii tramwajowych do nowych dzielnic na wschodzie miasta (Olimpia Port - 10 000 mieszkańców), postulowanej Obwodnicy Wielkiej Wyspy, która - w przeciwieństwie do wywołującej od dawna protesty Alei - mogłaby być realnym rozwiązaniem problemów i naszych, i wschodnich osiedli Wrocławia oraz miejscowości położonych w tamtym kierunku. Co gorsze, przedstawiony do konsultacji projekt zawierał liczne błędy i nieaktualne dane, co szybko wychwycili mieszkańcy i lokalne media.

Po fali krytyki urzędnicy Biura Partycypacji Społecznej zwołali konferencję i zobowiązali się poprawić błędy. W końcu informację o konsultacjach rozesłano też do osiedlowych samorządów. Te zresztą - na ile to możliwe - już wcześniej zaczęły nagłaśniać akcję. W chwili zamykania tego numeru gazety ważyły się dalsze losy końcowego terminu składania uwag i wniosków. Nasza redakcja stoi na stanowisku, że termin ten należałoby wydłużyć, gdyż do 30 marca nie ma realnej możliwości rzetelnego poinformowania mieszkańców oraz zebrania wniosków w liczbie adekwatnej do wagi problemu.

O konsultacjach informuje strona www.komunikacja.wroclaw.pl Zachęcamy do wzięcia udziału i ocenienia planów komunikacyjnych magistratu.

Praca w NWW

Poznaj aktualne oferty pracy i wolontariatu.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
270832